Ustaw stronę jako startową Drukuj stronę
Budowa Klimat Rzeźba Turystyka Wody Wody w Człuchowie Flora i fauna Stan środowiska Ekosystemy Zabytki Galeria Pogoda na dzisiaj Rezerwaty przyrody Ekologia - Nasze Akcje Nasze Miasto Człuchów na żywo Historia
Date

  

 

W skład powiatu człuchowskiego wchodzi 7 gmin: jedna miejska – Człuchów, dwie miejsko-wiejskie – Czarne i Debrzno oraz cztery wiejskie – Człuchów, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica. Powiat zajmuje 1574 km kwadratowych, co daje mu trzecie miejsce pod względem wielkości w województwie pomorskim. Średnia gęstość zaludnienia jest niska, wynosi zaledwie 37 osób na km kwadratowy.

 
 

 

Pod względem geograficznym powiat człuchowski położony jest w zasięgu makroregionu Pojezierze Południowopolskie, obejmuje mezoregiony: Równinę Charzykowską, Dolinę Gwdy i Pojezierze Krajeńskie. Cechą charakterystyczną powiatu jest opóźnienie pór roku w stosunku do obszarów Polski centralnej. Wody powierzchniowe (rzeki i jeziora łącznie) stanowią 2 proc. powierzchni powiatu. Ważnym elementem krajobrazu powiatu człuchowskiego są jeziora. Jest ich kilkadziesiąt, od bardzo dużych, przepływowych np. Szczytno Wielkie 645,2 ha do małych, kilkuhektarowych „oczek”. Oprócz znaczenia krajobrazowego i ekologicznego stanowią one bazę dla gospodarki rybackiej i turystyki.

 

Najstarsze ślady penetracji osadniczej pochodzą z młodszej epoki kamienia (neolit 4200- 1700 p.n.e.) w postaci narzędzi krzemiennych. Dobrze udokumentowanym źródłowo (9 osad) jest okres osadniczy kultury łużyckiej (1700-700 p.n.e.). Wykorzystane osadniczo były głównie południowe stoki Jeziora Człuchowskiego.

Miasto Człuchów, usytuowane jest w sposób specyficzny pod względem jednostek hydrograficznych, ponieważ przez środek miasta przebiega dział wodny  I rzędu, oddzielający dorzecza Odry i Wisły. Sieć rzeczna jest bardzo słabo rozwinięta. Reprezentują ją nieliczne rowy...

W Człuchowie nie prowadzi się regularnych badań powietrza atmosferycznego. Jedynie w 1999 roku WIOŚ w Słupsku przeprowadził badania imisji pyłu w trzech punktach miasta. Stwierdzono, że zanieczyszczenia powietrza związane są z sektorem energetycznym i transportowym. Powstają w wyniku spalania paliw w gospodarstwach domowych i osiedlowych kotłowniach, dominuje emisja pochodząca z niskich źródeł i jest ściśle związana z sezonem grzewczym.

Na obszarze miasta wyróżniamy następujące typy ekosystemów: leśne, polne, łąkowe, jeziorne oraz mokradeł i bagien. System zieleni wysokiej na obszarze miasta jest dość silnie rozwinięty. Jego podstawową częścią jest park przyzamkowy, obejmujący park na wewnętrznym dziedzińcu zamku i las miejski na obszarze podzamcza. Żyzny las dębowo-bukowo-grabowy tworzy niemal cały kompleks tego parku, spotykamy tutaj w niektórych płatach ok. 200 – letnie drzewa.

Rejon człuchowski  należy do słabiej rozpoznanych obszarów geologicznych, ze względu na stosunkowo nieznaczną ilość głębokich wierceń. Badania geologiczne wykazały, że głębokie podłoże krystaliczne w tym rejonie obniża się >>>

Człuchów zaliczany jest do pomorskiej dzielnicy klimatycznej. Warunki jaki występują na tym terenie cechuje znaczny stopień kontynentalizmu. Można przyjąć że w mieście przeciętnie jest 42 dni z mrozem >>>

 

Zróżnicowanie rzeźby powierzchni pozwala wyodrębnić równiny sandrowe, płaską morenę denną i obszary pagórków moreny czołowej. Moreny czołowe północnej części Wysoczyzny Krajeńskiej tworzą dwa wyraźne i zwarte wzniesienia >>>

 

Obszar ziemi człuchowskiej należy do zachodniopomorskiej krainy lasów mieszanych i sosnowych. Stanowią one ważne bogactwo powiatu człuchowskiego (zajmują ponad 50% powierzchni w gminach Czarne i Przechlewo oraz ponad >>>

 
         
 

Ważnym elementem potęgującym urozmaicenie rzeźby są liczne rynny jeziorne i głębokie doliny rzek, których bieg w wielu odcinkach pokrywa się z dawnymi szlakami odpływu wód sandrowych. Północną część powiatu odwadnia >>>

 

Nad Człuchowem góruje wieża zamku z XIV wieku. Jest to dowód pobytu na tej ziemi zakonu krzyżackiego. Człuchowski zamek stanowił największą budowlę po lewej stronie Wisły. Z dawnej jego świetności pozostała >>>

 
         
 

Obszary chronionego krajobrazu stanowią 10 proc. powierzchni powiatu. Ciekawymi miejscami do organizowania wycieczek krajoznawczych są rezerwaty przyrody. Na terenie powiatu jest ich dwanaście, co plasuje powiat na >>>

 

Obszar Człuchowa należy do zachodniopomorskiej krainy lasów mieszanych i sosnowych. Dominują suche bory sosnowe. Sosnowy bór świeży tworzy enklawy m.in. na wzgórzach moreny olszanowsko-gwieździńskiej. Jednogatunkowe...>>>

 
  Od dziś 30.12.2002 r. funkcjonuje strona Przyroda Ziemi Człuchowskiej. Autorem strony jest Krzysztof Lichucki - nauczyciel, dziennikarz, hobbysta, pasjonat przyrody ziemi człuchowskiej. Zapraszam do zapoznania się ze stroną.  
  © Copyright by Krzysztof Lichucki 2002 - 2005  
 

Przykłady skryptów  -  [www.JavaScript.scrypty.com]