Ustaw stronę jako startową Drukuj stronę 

 
   

X 2004

II Szkolny Konkurs Fotograficzny
   
10 X 2004 Święto Drzewa   
 

10 października 2004 był świętem wszystkich miłośników drzew. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie im. Przyjaciół Ziemi zasadzili kilkadziesiąt drzew iglastych. Do akcji włączyli się także uczniowie z Biskupnicy, Uniechowa oraz Debrzna. O tym, iż sadzenie drzew ma ogromne znaczenie dla stanu naszego środowiska, naszej Ziemi, nie musimy nikogo przekonywać. Także fakt, że bez drzew, tak jak i wody, powietrza, zwierząt, nasze życie nie byłoby możliwe. Bez drzew nie byłoby ludzi. „Święto Drzewa” jest programem edukacyjnym zainicjowanym przez Klub Gaja. Poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew. Honorowy patronat nad programem objął Minister Środowiska. Głównym partnerem programu są Lasy Państwowe, które dostarczają odpowiedniej ilości sadzonek.
- Celem całego programu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań ekologicznych – powiedziała nam Teresa Budnick, wicedyrektor SP1. – Oprócz sadzenia drzewek będą to także różnorodne działania edukacyjne np. wystawy, lekcje tematyczne, happeningi.
Zamiarem organizatorów akcji jest zalesienie wolnych obszarów. Szkoły, które znajdą wolne tereny wokół swoich budynków, we współpracy z Lasami Państwowymi będą tworzyć ogrody dydaktyczne.
 

   

   


W Człuchowie „Święto Drzewa” uczcili uczniowie klasy VIb. W trakcie akcji pod kierunkiem niżej podpisanego zasadzili kilkadziesiąt świerków.
Fot. Krzysztof Lichucki

   
17 IX 2004

Miejska komisja konkursowa nagrodziła cztery prace w tym naszą. Wyróżnione zespoły otrzymały środki pieniężne na organizacje wycieczek, ognisk bądź zakup pomocy naukowych do swoich placówek.

strona główna

 

 

IV 2004

Człuchów. O czystość środowiska
Uczniowskie akcje
Obchodzone na przełomie kwietnia i maja w wielu placówkach oświatowych „Dni Ziemi” udowodniły, że stan środowiska nie jest obojętny uczniom. W Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka odbyła się debata ekologiczna pod hasłem „Nie ma życia bez wody”. Przygotowana została przez członków Koła Młodych Ekologów i Koła Chemicznego. Przeprowadzony został finał konkursu wiedzy o wodzie. Podsumowany został konkurs plastyczny „Ekologia w krzywym zwierciadle”, zaprezentowane zostały wyniki pracy uczniów dotyczące „Monitoringu rzeki Chrząstawy”. Uczniowie SP1 także włączyli się do akcji. Poprzez szkolny radiowęzeł członkowie Szkolnego Koła Ekologiczno-Geograficznego „Młodzi Ekolodzy” wygłosili referat dotyczący historii „Dnia Ziemi”. Uczniowie klas czwartych wzięli udział w akcji sprzątania brzegów Jeziora Łazienkowskiego i Rychnowskiego.
- Tydzień wcześniej wybraliśmy się na wycieczkę dookoła jezior – powiedzieli nam uczniowie klasy 4e SP1. - Ilość śmieci, które tam się znajdują jest zatrważająca.
W mieście można spotkać członków Zielonego Patrolu – uczniów klas I – III tej samej szkoły. Celem Zielonych Patroli jest porządkowanie wybranej trasy, troska o ład i porządek na terenie miasta oraz budzenie wrażliwości na piękno przyrody. Także licealiści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pamiętali o Dniu Ziemi. W auli szkoły przeprowadzone zostały konkursy ekologiczne. Furorę zdobyła rapowana piosenka o biedronce. Podobne akcje miały miejsce w Zespole Szkół Społecznych, Szkole Podstawowej w Stołcznie oraz Rychnowach.
Krzysztof Lichucki
 

Zdaniem uczniów takie akcje powinny być przeprowadzane częściej.
Fot. Krzysztof Lichucki

 

strona główna

IV 2003 Konkurs ekologiczny
 

W zgodzie z naturą
Wiedzę można przekazywać w tradycyjny sposób - w sali lekcyjnej, ale można też inaczej, ciekawiej np. organizując konkurs. Nauczyciele przyrody Szkoły Podstawowej nr 1 spróbowali właśnie tego drugiego sposobu. Zorganizowali konkurs ekologiczny pod hasłem „Człowiek i przyroda”. Konkurs ekologiczny zbiegł się z obchodzonym, co roku Dniem Ziemi. Ideą konkursu było zainteresowanie młodzieży szkolnej problematyką ekologiczną, emocjonalne powiązanie uczniów środowiskiem przyrodniczym oraz propagowanie aktywnych postaw ekologicznych wśród nich. Konkursy przyrodnicze charakteryzują się zawsze dużą widowiskowością. Tutaj uczestnicy musieli się wykazać umiejętnością udzielania szybkich i trafnych odpowiedzi, musieli na mapkach umieszczać nazwy i symbole parków narodowych, rozwiązywać rebusy oraz krzyżówki. Oprócz wiedzy musieli wykazać się m.in. umiejętnościami plastycznymi.
- Naszym celem było połączenie teorii z praktyką – powiedzieli po konkursie nauczyciele przyrody SP1. - W czasie zmagań konkursowych uczniowie wykazali się wiedzą nie tylko z przyrody, a także z ekologii, geografii, biologii, kultury żywego słowa, a przede wszystkim musieli połączyć wiadomości z umiejętnościami np. podczas wykonywania zadania związanego z segregacją śmieci.
W konkursie wzięło udział 27 najlepszych uczniów w dziewięciu trzyosobowych drużynach. W każdym zespole był przedstawiciel klasy 4, 5, oraz 6. Ta forma edukacji bardzo spodobała się młodzieży. Komisja w składzie: Teresa Budnick, wicedyrektor SP 1, Dorota Lipska, inspektor ds. ochrony środowiska oraz nauczyciele przyrody oceniła poszczególne drużyny. W wyniku rywalizacji zwyciężyła drużyna czwarta w składzie: Agata Wysoka z kl. 6e, Mirosława Trambowicz z 5e oraz Ada Michalak z 4b. Zwycięska ekipa zdobyła 81 pkt. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło w środę. Nagrody finansowane były ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach edukacji ekologicznej. Uwagę komisji zwrócił Mateusz Panowicz z klasy 4c, który podczas zgaduj-zgaduli, głośno rozumując udzielał prawidłowych odpowiedzi.
Drużyna 4 zwyciężyła w szkolnych zmaganiach.

strona główna

XI 2003 Konkurs fotograficzny
 

Człuchów w obiektywie”
180 zdjęć 38 uczniów napłynęło na konkurs fotograficzny „Człuchów w obiektywie” zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Człuchowie. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: przyroda jesienią oraz zabytki Człuchowa. Trudny orzech do zgryzienia miała komisja konkursowa w składzie Jolanta Lisek, dyrektor SP1, Justyna Trela, pracownik od promocji w urzędzie miejskim, Rafał Konarski, zawodowy fotograf, Danuta Nowacka oraz Łucja Zimna, nauczycielki przyrody w SP1. W kategorii przyroda jesienią najładniejszą fotografię przedstawił Janusz Oleszczak z klasy 6e. Na drugim miejscu znalazła się praca Michała Gurdaka z 5c, na trzecim Niny Ciosek z 6e. W kategorii zabytki Człuchowa jury nie przyznało pierwszego miejsca. Drugie miejsce zajęła Nina Ciosek z 6e, natomiast trzecie Michał Gurdak z 5c i Klaudia Grabowska z 6e. Kilkanaście fotografii zostało wyróżnionych. Najładniejsze uczniowskie prace zostaną zaprezentowane szerszej publiczności w holu szkoły oraz w holu urzędu miasta.
- Celem konkursu jest próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na rodzime miasto – Człuchów, a także pokazanie miejsc bardzo znanych, mniej znanych – powiedzieli nam organizatorzy konkursu, nauczyciele przyrody w SP1. - Na zdjęciach utrwalone są stare domy, ciekawe architektonicznie obiekty, miejsca zachwycające krajobrazem i te, które wyzwalają w nas szczególne emocje. Pragniemy, aby fotografie dały nam obraz miejsca, w którym żyjemy, obraz naszej „małej ojczyzny".
Konkurs skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Każdy zainteresowany mógł przekazać 3 fotografie w formacie 13x18 cm lub 15x21 cm. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane podczas wspólnego pleneru fotograficznego.
Krzysztof Lichucki

 Na I Szkolny Konkurs Fotograficzny napłynęło 180 fotografii.
Fot. Krzysztof Lichucki
 

strona główna

XI 2003 Akcja uczniów
 

Ratują drzewa
Ponad tonę makulatury zebrali do tej pory uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w ogólnoszkolnej akcji zbiórki tego surowca. Celem akcji jest wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych a tym samym ratowanie drzew a także zdobywanie funduszy na dożywianie uczniów pochodzących z biednych rodzin. W pierwszym etapie w akcji wzięło udział 27 klas SP1.
- Zgromadziły one 846 kg makulatury – powiedziała nam Danuta Tylingo, nauczycielka SP1, jedna z organizatorek akcji. – Sprzedaliśmy również makulaturę zgromadzoną przez uczniów „zielonych” klas zebraną ze szkolnych pojemników do segregacji. Łącznie sprzedaliśmy ponad 1000 kg makulatury. Biorąc pod uwagę założone cele do dzisiaj uratowaliśmy 16 drzew i zarobiliśmy 120 zł na dożywianie uczniów.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie także zbierali makulaturę. Wówczas uratowali od topora 16 drzew. W tym roku akcja ma charakter rozwojowy. Coraz większa liczba uczniów włącza się do niej.Do tej pory uczniowie zebrali ponad tonę makulatury.

Fot. Krzysztof Lichucki

strona główna

XI 2003 Szanuj las
 

Uczniowie klas trzecich człuchowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w turnieju wiedzowym „Szanuj las – póki czas”. Zamierzeniem organizatorów było rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach.
- W zawodach wzięły udział czteroosobowe drużyny z każdej klasy – powiedziała nam Danuta Tylingo, współorganizatorka turnieju, nauczycielka SP1. - Wśród konkurencji były takie, w których uczniowie musieli się zmierzyć z układaniem puzzli środowiska leśnego, przyporządkowaniem do obrazka nazw warstw lasu czy przyporządkowaniem nazw roślin do odpowiedniej warstwy. Uczniowie musieli rozpoznać po wyglądzie liści gatunek drzewa, z którego pochodzi.
Sporo emocji wśród biorących udział w leśnych zmaganiach wywołało układanie łańcuchów pokarmowych z karteczek, na których widniały nazwy roślin bądź zwierząt oraz rozpoznawanie z fotografii ptaków występujących w okolicach Człuchowa. Zmagania trzecioklasistów obserwowało jury w składzie: Jolanta Lisek, dyrektor szkoły oraz Wojciech Borowicz, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Człuchów. Konkurs stał na wyrównanym poziomie. Trzy klasy zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Nagrody w postaci kalendarzy przyrodniczych dla wszystkich biorących klas ufundowało Nadleśnictwo Człuchów.
Fot. Krzysztof Lichucki

  strona główna
    Przykłady skryptów  -  [www.JavaScript.scrypty.com]