Przyroda Ziemi Człuchowskiej

 

Szata roślina i świat zwierzęcy Obszar Człuchowa należy do zachodniopomorskiej krainy lasów mieszanych i sosnowych. Dominują suche bory sosnowe. Sosnowy bór świeży tworzy enklawy m.in. na wzgórzach moreny olszanowsko-gwieździńskiej. Jednogatunkowe lasy sosnowe zajmują powierzchnię sandru. W strukturze drzewostanu znaczny areał zajmuje bór chrobotkowy. Posiada on podszycie bardzo ubogie, reprezentowane przez jałowiec, brzozy i jarzębinę. Duże obszary porasta bór wrzosowy, w którym drzewostan stanowi sosna pospolita z domieszką brzozy. Największym zwartym kompleksem leśnym są Bory Człuchowskie, ciągnące się szerokim pasem od Szczecinka po Człuchów. Dalej na wschodzie łączą się z Borami Tucholskimi. Z ciekawych roślin należy wymienić grupę gatunków atlantyckich związanych z klimatem morskim (żarnowiec miotlasty, wiciokrzew) oraz zbiorowisko roślin północnych (bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, arcydzięgiel nadbrzeżny). Lasy człuchowskie obejmują  ukwap dwupienny, mącznicę lekarską, szczotlichę siwą, kacankę piaskową, jastrzębowca kosmaczka, macierzankę piaskową, sasankę. W podszyciu występuje skąpo jałowiec,  jarzębina, wierzba. Fauna posiada niewielu reprezentantów.  Do ssaków najczęściej spotykanych należą: zające, sarny, jelenie, dziki, lisy. W niewielkich ilościach spotyka się też kuny, tchórze, borsuki, wydry, szczury piżmowe, króliki, jeże, wiewiórki, myszy leśne.  Z ptaków występują: zięby, czyżyki, trznadle, myszołowy, pustułki, świergotki drzewne, skowronki borowe, sikory, dzięcioły, świstunki. Występują dość liczne gatunki owadów. Żyją tu mrówki i owady drapieżne lub pasożytujące na szkodnikach sosny. W ściółce, szczególnie w sąsiedztwie zbiorowisk drzew liściastych żyje bogaty świat zwierząt bezkręgowych: owady, pajęczaki, rozmaite gatunki ślimaków. Na łąkach i torfach bytują owady, chrząszcze, motyle, ważki. Różnorodny jest świat ptactwa wodnego. Żyje tutaj wiele gatunków dzikich kaczek, gęsi, cyranek, cyraneczek. Występują łabędzie, perkozy, łyski, kormorany, głuszce, bociany, żurawie. Florę wodną reprezentuje w jeziorach lobeliowych – lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa.

© Copyright by Krzysztof Lichucki 2003 -2004