Przyroda Ziemi Człuchowskiej

 

Wody powierzchniowe

Ważnym elementem potęgującym urozmaicenie rzeźby są liczne rynny jeziorne i głębokie doliny rzek, których bieg w wielu odcinkach pokrywa się z dawnymi szlakami odpływu wód sandrowych. Północną część powiatu odwadnia Brda, która płynie na małym odcinku gminy przez Jezioro Krępsko, doliną o przeciętnej szerokości 150 - 450 m. Średni przepływ wynosi 4 m.3/s. Największe odpływy mają miejsce w styczniu (10,2 % odpływu rocznego), najniższe stany wód przypadają na lipiec i sierpień.

Jakość wody w rzece jest wysoka i zaliczana jest do klasy pierwszej. Południowozachodnią część gminy odwadnia Chrząstawa. Jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Szczyry, która wpada do Gwdy w okolicach Lędyczka. Średni przepływ przy ujściu Chrząstawy wynosi około 1m3/s. Jakość wód jest niska, od źródeł do ujścia drugiej klasy. Przez okolice Człuchowa przebiega dział wód Wisły i Odry. Do dorzecza Wisły należy Brda, do dorzecza Odry  - Gwda i jej dopływy. Główną rzeką regionu jest Brda, która wypływa z jeziora Smolno koło Miastka, przepływa przez kilka dużych jezior i wpada do Wisły koło Fordonu.

 

 Długość rzeki wynosi 238 km, a powierzchnia dorzecza 4634 km kwadratowych. Na omawianym terenie przyjmuje Silnicę wpadającą do jeziora Krępsko i nieco na północ od granic gminy Człuchów drugi dopływ Lipczynkę. Chrząstawa jest mała rzeczką o długości 39 km wypływającą z jezior człuchowskich (Urzędowe, Miejskie, Łazienkowskie) wpada do Szczyry. Jeziora zajmują znaczną powierzchnię  miasta i gminy Człuchów. Są one zróżnicowane pod względem obszaru, zajmowanej powierzchni i objętości retencjonowanej wody.

 

© Copyright by Krzysztof Lichucki 2003 - 2004